LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Prishtine

KRYESIA E LIDHJES DEMOKRATIKE TË KOSOVËS 

L I S T A E ANËTARËVE TË KRYESISË SË LDK-së

Nr. Emri e mbiemri P o s t i
1. Isa Mustafa Kryetar
2. Agim Veliu N/Kryetar
3. Haki Rugova N/Kryetar
4. Lutfi Haziri N/Kryetar
5. Ismet Beqiri Sek. i Përgjith.
6. Sabri Hamiti Anëtar
7.  Muharrem Sfarqa Anëtar
8. Gazmend Muhaxheri Anëtar
9. Anton Quni Anëtar
10. Vlora Dumoshi Anëtare
11. Skender Hyseni Anëtar
12. Avdullah Hoti Anëtar
13. Besa Gashi Anëtare
14. Sokol Haliti Anëtar
15. Arban  Abrashi Anëtar
16. Kujtim Shala Anëtar
17. Imri Ahmeti Anëtar
18. Rita Hajzeraj Anëtare
19. Sali Asllanaj Anëtar
20. Naser Osmani Anëtar
21. Lutfi Zharku Anëtar
22. Lirije Kajtazi Forumi i Gruas
23. Fidan Rekaliu Forumi i Rinisë

LISTA E KRYETARËVE TË DEGËVE TË LDK

Nr. D e g a K r y e t a r i
1. Prishtinë I Ismet Beqiri
2. Prishtinë II Mustafë Krasniqi
3. Prishtinë III Hazir Borovci
4. Prishtinë IV Halim Muqolli
5. Prishtinë V AgimGashi
6. Podujevë Agim Veliu
7. Obiliq Mehmet Krasniqi 
8. Fushë Kosovë Abdullah Prebreza
9. Gllogoc Bedri Nika
10. Gjilan Lutfi Haziri
11. V i t i Sokol Haliti
12. Kamenicë Shaip Surdulli
13. Novo Bërdë Bajrush Ymeri
14. Ferizaj Muharrem Sfarça
15. Kaçanik Selim Reka
16. Hani Elezit Feim Brava
17. Shtërpcë Valmir Ahmeti
18. Shtime Selim Shabani
19. Lipjan Imri Ahmeti
20. Prizren Haxhi Avdyli
21. Suharekë Sali Asllanaj
22. Zh u r Refki Alushaj
23. Dragash Selim Kryeziu
24. Gjakovë Luan Gola
25. Rahovec Avdullah Hoti
26. Malishevë Sami Kafexholli
27. P e j ë Gazmend Muhaxheri
28. Deçan Jeton Mushkolaj
29. Junik Ruzhdi Shehu
30. Klinë Fadil Gashi
31. Istog Haki Rugova
32. Mitrovicë Safet Kamberi
33. Vushtrri Hysni Gërguri
34. Skënderaj Isa Fejzullahu
35. Çabër Agim Hasani
36. Leposaviq Haki Ymeri
37. Graçanicë Imri Ajeti
38. Kllokot